Adam Bajerski / operator filmowy / cinematographer

ADAM BAJERSKI

zdjęcie z planu Imagine 1 zdjęcie z planu Imagine 2 zdjęcie z planu Imagine 3 zdjęcie z planu Imagine 4 zdjęcie z planu Imagine 5 zdjęcie z planu Imagine 6
miniaturka 1 miniaturka 2 miniaturka 3 miniaturka 4 miniaturka 5 miniaturka 6

Operator filmowy, absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi (1992). Autor zdjęć do wielu filmów fabularnych, dokumentalnych i reklamowych. Współzałożyciel firmy producenckiej "Zjednoczenie Artystów i Rzemieślników" www.zair.eu oraz właściciel firmy Adam Production.
Debiut w wielokrotnie nagradzanym filmie fabularnym "Zmruż oczy" (2002)(wspólnie z Pawłem Śmietanką), za który został wyróżniony nagrodą za zdjęcia na 28 FPFF w Gdyni, nagrodą specjalną na MFF "Camerimage" w Łodzi, Festiwalu "Prowincjonalia" we Wrześni, Nagrodą im. A. Munka oraz Tarnowską Nagrodą Filmową.
Za film "Sztuczki" (2007) otrzymał nagrodę za zdjęcia na 32 FPFF w Gdyni oraz na MFF Camerimage nagrodą za najlepszy polski film 2007.
Mówi biegle po francusku i angielsku.

Wybrana filmografia:

„Imagine” film fabularny 2012
reż.Andrzej Jakimowski

„Mała Matura'47” film fabularny 2010
reż. Janusz Majewski

„Ojciec Mateusz” serial TVP1 2009-2012
reż. Andrzej Kostenko, Wojtek Nowak, Maciej Dutkiewicz

„Miasto z Morza” film fabularny 2009
reż. Andrzej Kotkowski

„Serce na dłoni” film fabularny 2008
reż. Krzysztof Zanussi

„Sztuczki” film fabularny 2007
reż. A.Jakimowski

„Solidarność, solidarność” film fabularny 2005
reż. A. Jakimowski

„Spam” film fabularny 2004
reż. Radosław Hendel

„Zmruż oczy” film fabularny 2002
reż. A. Jakimowski

„Przybysze” film dokumentalny 2000
reż. M. Piekorz

„Jak najmniej światła” 1999
reż. G. Królikiewicz

„Wilcza 32” film dokumentalny 1998
reż. A. Jakimowski

„Lwy Westerplatte” film dokumentalny 1997
reż. K. Pulkowski

„Miasto Cieni” film dokumentalny 1995
reż. A. Jakimowski

Cinematographer, graduate of the Department of the Cinematography of State Higher Film, Television and Drama School in Łódź (1992). Cinematographer to many feature, documentary and commercial films. Co-founder of production company Associated Artists and Artisans www.zair.eu and owner of production company Adam Production.
Debut in the awarded many times feature film "Squint Your Eyes" (2002), together around Paweł Śmietanka, for which was rewarded with the award for best cinematography on the 28th of Festival of Polish Feature Films in Gdynia, with special award on the International Festival of Films "Camerimage" in Łódź, on Festival "Prowincjonalia" in Września, with A. Munk Award and Film Award of the city Tarnów.
For film the "Tricks" (2007) received an award for best cinematography on 32nd of Festival of Polish Feature Films in Gdynia and on MFF Camerimage a prize for a best polish movie from 2007.
Speaks fluently french and english.

Chosen filmography:

„Imagine” feature film 2012
direction A. Jakimowski

„School Certificate '47” feature film 2010
direction Janusz Majewski

„Ojeciec Mateusz” tv series 2009-2012
direction Andrzej Kostenko, Wojtek Nowak, Maciej Dutkiewicz

„Born of the sea” feature film 2009
direction Andrzej Kotkowski

„And a Warm Heart” feature film 2008
direction Krzysztof Zanussi

„Tricks” feature film 2007
direction A. Jakimowski

„Solidarity, solidarity” feature film 2005
direction A. Jakimowski

„Spam” feature film 2004
direction Radosław Hendel

„Squint Your Eyes” feature film 2002
direction A. Jakimowski

„Newcomers” documentary film 2000
direction M. Piekorz

„At least of light” 1999
direction G. Królikiewicz

„Wilcza Street, 32” documentary film 1998
direction A. Jakimowski

„Westerplatte Lions” documentary film 1997
direction K. Pulkowski

„City of Shadows” documentary film 1995
direction A. Jakimowski