Adam Bajerski / operator filmowy / cinematographer

SZTUCZKI / TRICKS

SZTUCZKI / 2007
reżyser: Andrzej Jakimowski

6 letni Stefek rzuca wyzwanie opatrzności. Chłopiec wierzy, że sprowokowany przez niego ciąg drobnych zdarzeń pozwoli mu zbliżyć się do ojca, który porzucił matkę dla innej kobiety.

Film zdobył główną nagrodę na festiwalu w Wenecji w sekcji Venice Days. Na 32 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych "Sztuczki" zdobyły główną nagrodę Złote Lwy za najlepszy film, produkcję i zdjęcia. Film został także nagrodzony w Mannheim, Sao Paulo, Tokio i Kars, a to dopiero początek jego festiwalowego życia.

TRICKS / 2007
directed by: Andrzej Jakimowski

Six-year-old Stefek challenges fate. He believes that the chain of events he sets in motion will help him get closer to his father who abandoned his mother.

This film won a main prize on 64th Venice Film Festival in the section Venice Days,was awarded with Gold Lions for best film production and cinematography on 32th Festival of Polish Feature Films in Gdynia. Was also awarded in Mannheim, Sao Paulo, Tokio and Kars and it's only begining of his festival life.


www.film-sztuczki.pl